close
Slide 1

Term Definition
RƏHBƏRLİK STİLİ rəhbərin ( pedaqoqun) öz tabeçiliyndə olanlara təsir sitemi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?