close
Slide 1

Термин Определение
SƏRBƏST (EKSTERNAT) TƏHSİL müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsilalana ümumi təhsilin hər hansı bir pilləsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququ verən təhsilalma forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?