close
Slide 1

Термин Определение
SOSİAL TƏRBİYƏ insanın yaxın ictimai mühitlə münasibətdə məqsədyönlü tərbiyəsi (ailə, ədəbi-mənəvi, vətəndaş, hüquqi, dini və s.) ilə qarşılıqlı fəaliyyətidir: insanın müəyyən rollara, normativ qaydalara və sos. hadisələrə aktiv uyğunlaşması insanın sosiallaşmasında inkişaf prosesidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?