close
Slide 1

Термин Определение
BAKALAVR (qədim lat. Baccalaureus), bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?