close
Slide 1

Термин Определение
TƏDRİSDƏ ƏYANİLİK (lat. illustratio - əyani təsvir, maarifləndirmək) – dərs məşğələlərində ləvazimat, apparat, maket, müxtəlif tədris filmlərinin nümayişini nəzərdə tutur

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?