close
Slide 1

Term Definition
TƏDRİSİN TƏŞKİLİ FORMALARI şagird və müəllimlərin müəyyən qayda ilə uyğunlaşdırılmış fəaliyyətinin ifadəsi: dərs, ekskursiya, ev tapşırığı, məsləhətlər, seminarlar, fakultətivlər, praktikumlar, əlavə tapşırıqlar

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?