close
Slide 1

Term Definition
BAKALAVRİAT müvafiq ixtisaslar üzrə geniş profilli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali peşə-ixtisas təhsilinin birinci səviyyəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?