close
Slide 1

Term Definition
TƏDRİS PROSESİNİN NƏTİCƏSİ şagirdlərin biliklərində, bacarıqlarında, istiqamətlərində, fiziki vəziyyətinndə baş verən dəyişikliklər. T. p.n dövlət akkreditasiyasına malik olan təhsil müəssisələrində dövlət standartlarına uyğun olmalıdır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?