close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ müvafiq təhsil proqramları əsasında təhsil prosesinin həyata keçirildiyi və məzunlara müvafiq dövlət sənədinin verildiyi qurum

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?