close
Slide 1

Термин Определение
BİLİK DAİRƏSİ insanın maraq və biliklərinin əhatəsi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?