close
Slide 1

Термин Определение
TƏHSİL PROQRAMMI (KURİKULUM) təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?