close
Slide 1

Term Definition
BƏDƏN TƏRBİYƏSİ insanın həyat tərzindən asılı olaraq öz sağlamlığına və fiziki vəiyyətinə düzgün davranış mədəniyyətinin formalaşmasıdır.B.t. sağlamlığı qorumaq və fiziki-idman fəaliyyətin sistemi, bədən və ruhun sağlamlığı və vəhdəti barədə məlumata malik olmaq, mənəvi və fiziki qüvvələrin inkişafı ilə səciyyələnir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?