close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
TƏHSİL SİSTEMİNDƏ İNNOVATİV PROSESLƏR ped. yeniliklərin yaranma, qəbul edilmə, dəyərləndirmə, mənimsəmə, tətbiq və s. prosesləri

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?