close
Slide 1

Термин Определение
TƏLİM VƏ TƏDRİSİN MƏZMUNU şagirdlərin hərtərəfli əqli və fiziki bacarıqlarını, onların dünyagörüşünü, mənəviyyatını, davranışını, ictimai həyata və əməyə hazırlanmasını formaaşdıran elmi biliklərin, bilik və bacarıqlarının, yaradıcı fəaliyyət münasibəti və təcrübəsi sistemidir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?