close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
TƏRBİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ mənəvi, ruhi inkişafa və təkamülə istiqamətlənmiş tərbiyə prosesində insanlar arasında yaranan çoxnövlü münasibətlərdir

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?