close
Slide 1

Term Definition
TYUTOR ali təhsil müəssisəsində akademik məsləhətçi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?