close
Slide 1

Термин Определение
TYUTOR ali təhsil müəssisəsində akademik məsləhətçi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?