close
Slide 1

Термин Определение
VAHİD TƏHSİL MƏKANI dövlət və ictimai təşkilatlar vasitəsilə vahid təhsil səviyyəsinin (standart) təmin olunduğu ərazi(region)

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?