close
Slide 1

Термин Определение
VUNDERKİND qeyri-adi bacarıqları ilə fərqlənən uşaq

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?