close
Slide 1

Термин Определение
YENİYETMƏLİK DÖVRÜ insan həyatının uşaqlıqdan böyüklüyə keçid dövrünü 11- 17 yaşları əhatə edən çağı

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?