close
Slide 1

Термин Определение
YUXARI SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN ÖZÜNÜDƏRKETMƏ şagirdlərin öz peşəsini, profesional istiqamətini seçməyə, şəxsi maraqlarını, şəxsiyyətin fərdi xüsusiyyətlərini öyrənməyə istiqamətlənmiş hazırlıq

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?