close
Slide 1

Term Definition
UNİVERSİTET ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssis hazırlığının, əlavə təhsil proqramlarının həyata keçirildiyi, fundamental və tətbiqi elmi-tədqiqatların aparıldığı çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?