close
Slide 1

Термин Определение
UŞAĞIN DAXİLİ MÜHİTİ uşağın yüksək sinir fəaliyyətinin, xasiyyətinin xüsusiyyətləri, həyat təcrübəsi, əxlaqi şüurunun, psixi hallar, reaksiyalar və uşağın gerçəkliyə münasibəti zamanı komplekslərinin və s. toplusudur. U.d.m, uşağın fərdiliyini müəyyən edir, müəllim bütün tərbiyə addəmlarında ehtiyatlı davranmalıdır

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?