close
Slide 1

Термин Определение
ƏLAVƏ TƏHSİL vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələblərini ödəmək məqsədi ilə əlavə təhsil proqramları əsasında verilən təhsil

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?