close
Slide 1

Термин Определение
DƏRSİN KONSPEKTİ mövzunun, tapşırığın, dərs mərhələsinin xülasəsindən, müəllimin nitqinin hissələrindən və yeni mövzunun tam mətnindən ibarətdir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?