close
Slide 1

Term Definition
DİDAKTİK QAYDALAR tədrisin bu və ya digər prinsipinin tətbiqinin müxtəlif cəhətlərinin açılmasında aparıcı mövqe. Məs.əyaniliyin əsas prinsiplərindən biri belədir: müxtəlif növ əyani vəsait işlətmək, amma onların həddini keçməmək şərtilə

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?