close
Slide 1

Термин Определение
DİDAKTİK QAYDALAR tədrisin bu və ya digər prinsipinin tətbiqinin müxtəlif cəhətlərinin açılmasında aparıcı mövqe. Məs.əyaniliyin əsas prinsiplərindən biri belədir: müxtəlif növ əyani vəsait işlətmək, amma onların həddini keçməmək şərtilə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?