close
Slide 1

Term Definition
DƏRSİN DİDAKTİKASI dərsin hazırlanması, keçirilməsi və dərsin nəticələrinin sistemi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?