close
Slide 1

Термин Определение
DƏRSİN DİDAKTİKASI dərsin hazırlanması, keçirilməsi və dərsin nəticələrinin sistemi

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?