close
Slide 1

Term Definition
DİPLOM İŞİNİN MÜDAFİƏSİ tədris müəssisəsini bitirən mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yoxlanması. Müdafiə Dövlət Komissiyasının açıq iclasında keçirilir və müdafiənin nəticəsində məzunlara uyğun ixtisas verilir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?