close
Slide 1

Термин Определение
DİPLOM İŞİNİN MÜDAFİƏSİ tədris müəssisəsini bitirən mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yoxlanması. Müdafiə Dövlət Komissiyasının açıq iclasında keçirilir və müdafiənin nəticəsində məzunlara uyğun ixtisas verilir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?