close
Slide 1

Term Definition
DİREKTOR 1.Hər hansı müəssisənin, təşkilatın rəhbəri məs. Fabrik direktoru, məktəb direktoru və s. 2.Bəzi tarixi dövrlərdə kollegiya üzvlərinin adı, dövlət, direktoriya rəhbəri.

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?