close
Slide 1

Term Definition
DİSSERTASİYA müvafiq elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi-tədqiqat işi

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?