close
Slide 1

Term Definition
DİSSERTANT dissertasiya işi yerinə yetirən şəxs

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?