close
Slide 1

Термин Определение
DİSSERTANT dissertasiya işi yerinə yetirən şəxs

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?