close
Slide 1

Term Definition
DİSTANT (MƏSAFƏDƏN) TƏHSİL tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram - texniki vasitələrlə yazışmalar əsasında təşkil olunduğu təhsil forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?