close
Slide 1

Term Definition
DOKTORANTURA ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını təmin edən yüksək səviyyəli elmi-pedaqoji kadr hazırlığı forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?