close
Slide 1

Term Definition
ELİTAR TƏHSİL xüsusi istedadlı şəxslər üçün təşkil olunan təhsil

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?