close
Azərbaycan diliEnglishRussian
Slide 1

Bütün A Ə B D E F G H İ K Q L M N O P R S T V Y U
Termin İzahı
ELMİ-METODİKİ İŞLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİN yeni tipli təhsil müəssisələrində bilavasitə elmi və metodiki işlərin rəhbər və təşkilatçısı. Bir qayda olaraq, məhz ixtisası üzrə 5 ildən artıq müddətə staja malik olan yüksək ixtisaslaşmış işçilərdən seçilir

Sorğu

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?