close
Slide 1

Термин Определение
EVDƏ TƏHSİL müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili forması

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?