close
Slide 1

Term Definition
EVDƏ TƏHSİL müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?