close
Slide 1

Термин Определение
FƏLSƏFƏ DOKTORU elm sahələri üzrə doktoranturanın birinci pilləsində verilən elmi dərəcə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?