close
Slide 1

Term Definition
FƏNN hər hansı elmin və ya elmlər toplusunun didaktik əsaslandırılmış sistemi. F. Elmə xas olan materialın konkret təqdim edilməsini göstərir. F-in məzmunu təlim, tərbiyə, təhsil ilə birbaşa bağlıdır

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?