close
Slide 1

Term Definition
FƏRZİYYƏ səbəblərin izah edilməsi məqsədilə irəli sürülən əsaslar, ehtimallar. Ped. araşdırmalarda fərziyyənin ifadəsi, bir qayda olaraq, bu və ya digər ped. proseslərin və halların müəyyənləşməsinə yönəlmişdir

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?