close
Slide 1

Термин Определение
FƏRZİYYƏ səbəblərin izah edilməsi məqsədilə irəli sürülən əsaslar, ehtimallar. Ped. araşdırmalarda fərziyyənin ifadəsi, bir qayda olaraq, bu və ya digər ped. proseslərin və halların müəyyənləşməsinə yönəlmişdir

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?