close
Slide 1

Термин Определение
FƏRD 1) insan vahid təbiət varlığı, Homo sapiens növünün nümayəndəsi kimi. Fərd anlayışı özü verilmiş insanın insan növü ilə əlaqəsini göstərir; 2) insan cəmiyyətinin ayrı nümayəndəsi götürülür

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?