close
Slide 1

Term Definition
FƏRD 1) insan vahid təbiət varlığı, Homo sapiens növünün nümayəndəsi kimi. Fərd anlayışı özü verilmiş insanın insan növü ilə əlaqəsini göstərir; 2) insan cəmiyyətinin ayrı nümayəndəsi götürülür

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?