close
Slide 1

Term Definition
FƏRDİ TƏHSİL müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış, habelə müəyyən bir sahə üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil forması

Poll

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?