close
Slide 1

Термин Определение
FƏXRİ PROFESSOR (DOKTOR) elmi-pedaqoji təcrübəsi və fəaliyyəti ilə fərqlənən professor və dosentlərə, eləcə də dünya elminin və təhsilinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan xarici ölkələrin alim və ictimai xadimlərinə ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada verilən akademik fəxri ad/dərəcə

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?