close
Slide 1

Термин Определение
FORMAL TƏHSİL dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil

Голосование

Təhsilin inkişafında İKT-nin tətbiqi hansı imkanlar yaradır?